Cele mai bune soluții de diagnosticare a cardurilor
 • Expediere rapidă și
  Livrare
 • Cea mai bună calitate
  Standard și siguranță
 • Satisfacție 100%
  Garantat
 • Cea mai bună valoare pentru
  banii tai
 • Mare client
  serviciu

Politica de confidențialitate

Compania Carscanners Grup împreună cu filialele sale colectează, stochează și folosește datele dvs. personale în calitatea sa de administrator de date cu caracter personal în legătură cu și pentru a furniza:
A. în scopuri statistice pentru a îmbunătăți serviciile oferite;
b. dacă sunteți de acord, pentru a vă trimite informații pe e-mail în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Toate software-urile oferite de Carscanners Grupul este decontat prin prezenta Politică de confidențialitate și prin utilizarea sau accesul la un serviciu pentru care este oferit consimțământul dvs. pentru prelucrarea, utilizarea și dezvăluirea datelor dvs. personale. Vă rugăm să nu instalați și să nu utilizați software-ul oferit de Carscanners Grup. cu excepția cazului în care sunteți de acord cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate.

Compania Carscanners Grupul își păstrează dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate. Dacă continui să folosești Software-ul redat de Carscanners Grup, aceasta ar însemna că acceptați termenii și condițiile din prezenta Politică de confidențialitate.

1. Colectarea datelor
Datele prelucrate de compania noastră includ, dar nu sunt limitate la următoarele: adresa de e-mail, dispozitivul de identificare, adresa IP.
Carscanners Grupul vă poate suplimenta datele cu datele primite de la terțe persoane în legătură cu sondaje demografice, reclame, piață și alte analize și servicii.

2. Afișare în reclame
Carscanners Grupul își păstrează dreptul de a utiliza și de a dezvălui datele colectate non-personale în scopul publicității partenerilor sau subcontractanților săi.

3. Analiză
Carscanners Grup folosește informațiile dvs. personale pentru a realiza analize în scopuri proprii, precum și pentru a efectua analize furnizate de terți. Folosim informațiile pentru a sprijini analizele și operațiunile de afaceri, pentru a dezvolta noi produse, pentru a îmbunătăți produsele existente, pentru a personaliza conținutul, în scopul publicității și în scopul recomandării.

4. Dezvăluirea și transferul de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către terțe persoane, inclusiv persoanelor terțe din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prezenta politică de confidențialitate.
Carscanners Grupul poate utiliza terți pentru a colecta și prelucra date cu caracter personal în numele Carscanners Grupați și în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Carscanners Grup. Carscanners Grupul nu va fi făcut responsabil pentru acțiuni sau inacțiuni ale unor astfel de terțe persoane, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel.

5. Stocarea datelor și acuratețea informațiilor
Carscanners Grupul își păstrează dreptul de a stoca datele colectate atât timp cât scopurile acestor date, așa cum sunt descrise în prezenta declarație, sunt atinse, cu excepția cazului în care legea necesită sau nu permite o perioadă mai lungă de stocare. După expirarea acestei perioade, Carscanners Grupul șterge toate datele furnizate în termeni rezonabili. Carscanners Grupul nu verifică exactitatea datelor transmise.
Vă rugăm să rețineți că unele date pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă acest lucru este considerat necesar pentru rezolvarea litigiilor care respectă cerințele tehnice și legale și restricțiile legate de securitatea, integritatea și funcționarea Software-ului.

6. Termeni și condiții ale terților
Vă rugăm să rețineți că accesul și utilizarea software-ului oferit de Carscanners Grupul poate include conexiuni cu servicii prestate de terți. Aceste servicii sunt decontate în conformitate cu termenii și condițiile acestor terțe persoane și fac obiectul unui acord separat între dvs. și persoana respectivă care furnizează serviciile. Carscanners Grupul nu este responsabil pentru utilizarea datelor dvs. personale de către aceste terțe persoane.
Carscanners Grupul poate dezvălui datele dvs. personale către terțe persoane în legătură cu fuziunea, încorporarea, restructurarea, vânzarea de active sau alte modificări corporative, prin care, în timpul acestor procese, Carscanners Grupul este supus diligenței cu condiția ca o astfel de politică de confidențialitate să continue să aplice accesul la datele cu caracter personal.

7. Garanții
Carscanners Grupul respectă standardele acceptate din industrie și aplică precauții rezonabile pentru a garanta securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor transmise la Carscanners grup

Vrei să rămâi informat?

Abonați-vă pentru a obține toate cele mai recente știri, actualizări și oferte.

© Copyright 2018 Carscanners. Toate drepturile rezervate.